ШИНЭ ХӨТӨЛБӨР, СУРГУУЛЬ НЭЭХ

Шинэ хөтөлбөр нээх

Шинэ сургууль нээх

  • Тусгай зөвшөөрөл авах, сунгах журам: ҮЗЭХ
  • Тусгай зөвшөөрлийн загвар батлах тухай: ҮЗЭХ
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг байгууллагууд: ҮЗЭХ
.