Сумын сургуулийн багш нар дижитал сургалтын материал ашиглана

Япон улстай хамтарсан нэг төсөл одоогоос 5 жилийн өмнө боловсролын салбарт хэрэгжиж эхэлжээ. Тодруулбал, бага боловсролыг олгохдоо технологид суурилах туршилтыг ирэх 5 жилд суурь боловсролыг хөгжүүлэхэд чиглүүлэх юм байна.

.