Бүгд Найрамдах Чех Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл

2019/2020 оны хичээлийн жилд БНЧУ-ын Засгийн газрын Монгол Улсад зориулсан Засгийн газрын тэтгэлэг олгох тухай манай Элчин сайдын яамны www.mzv.cz/ulaanbaatar цахим хаяг дээрх байршуулсан холбоосоос мэдээллийг авах тухай боломжтойг үүгээр мэдээлж байна.

Засгийн газрын тэтгэлэгийг сонирхогчид 2018 оны 9-р сарын 30-ны дотор онлайн цахим бүртгэл болох http://register@dzs.cz хаягаар бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэх явцад ямарваа нэгэн техникийн асуудал гарсан тохиолдолд бүртгэлийн администратортой register@dzs.cz цахим шуудангаар дамжуулан шийдвэрлэх боломжтой. 

.