Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмнэ

UBS: Манай улсад цэцэрлэгийн хүртээмж хангалттай биш, нэг ангид хичээллэх хүүхдийн тоо хэт олон зэргээс үүдэн хүүхэд нэг бүрт хүрч ажиллахад хязгаарлагдмал байдаг. Тэгвэл сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр салбар яам онцгойлон анхаарал хандуулж байна. Ирэх сарын нэгэн гэхэд улсын хэмжээнд 20 цэцэрлэг шинээр үүд хаалга нээнэ.


.