ГАЗАР ХЭЛТСИЙН УДИРДЛАГУУД

ГАЗАР ХЭЛТСИЙН УДИРДЛАГУУД

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

1

Дээд боловсролын бодлогын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч


506

265696

2

Ерөнхий боловсролын бодлогын газрын дарга

Т.НЯМ-ОЧИР

504

262424

3

Сургуулийн өмнөх бага боловсролын бодлогын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Ж.МЯГМАР 

406

266752

4

Шинжлэх ухаан технологийн бодлогын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч

С.МӨНХБАТ

513

260816

5

Инновацийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Д.ОДГЭРЭЛ

414

260387

6

Соёл, урлагийн бодлогын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч

Б.СЭРГЭЛЭН

417

260724

7

Биеийн тамир, спортын бодлогын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч

Э.МӨНХБИЛЭГ

419

266295

8

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

О.ХУЯГЦОГТ

515

260407

9

Хуулийн хэлтсийн дарга

Л.ЦЭДЭВСҮРЭН

416

263600

10

Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

О.ДҮНЖИННАМДАГ

407260722

12

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Д.ГАРДИ

415

262916

13

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

С.НАНСАЛМАА

413

323284

14

Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Ч.ЭНХ-АМГАЛАН

516-8

318700

15

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга


.