ГАЗАР ХЭЛТСИЙН УДИРДЛАГУУД

Нэр

Албан тушаал

1

Ж.Ганбаатар

Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

2

О.Хуягцогт

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

3

Г.Батнэмэх

Дээд боловсролын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

4

Т.Ням-Очир

Ерөнхий боловсролын газрын дарга

5

Ж.Мягмар

Сургуулийн өмнөх боловсролын газрын дарга

6

С.Мөнхбат

Шинжлэх ухаан, технологийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

7

Б.Сэргэлэн

Соёл, урлагийн бодлогын зохицуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

8

Э.Мөнхбилэг

Биеийн тамир, спортын бодлогын зохицуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

9

Д.Гарди

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

10

С.Нансалмаа

Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга

11

Ч.Энх-Амгалан

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн газрын дарга

12

Г.Энхжаргал

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

13

Ч.Ганцэцэг

Тусгай хэрэгцээт боловсролын хэлтсийн даргын үүргийг  түр орлон гүйцэтгэгч

14

О.Дүнжиннамдаг

Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

15

Т.Түмэнжаргал

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

16

Д.Одгэрэл

Инновацийн хэлтсийн дарга

.