Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын ажил

Улсын хэмжээнд 2018 онд ЕБС-ын 97, 147 цэцэрлэгийг шинээр ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байгаагаас орон нутаг 81, ТӨБЗГ 51, НЗДТГ 46, БСШУСЯ 96 тендерийн ажлыг тус тус хариуцан зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 63% явцтай байна.

.