Их, дээд сургуулиудын дэргэд гарааны олон компани бойжиж, инновацийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргаж байна

.