Инновацийн үзэсгэлэн хоёр өдрийн турш гарна

“Монголын инновацийн 7 хоног-2018” арга хэмжээний хүрээнд эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургууль, тэдгээрийн дэргэдэх гарааны компаниуд, лаборатори, төрийн болон төрийн бус байгууллага, өндөр технологийн компанийн төлөөлөл болсон 60 гаруй байгууллага “Инновацийн үзэсгэлэн-2018” арга хэмжээнд 200 гаруй бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулж байна. Тодруулбал, үзэсгэлэнд инновацийн бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж, мэдээллийн технологийн  үйлчилгээ, төрийн үйлчилгээний инноваци, нийгэм, соёлын инноваци, гоо сайхны, эм, био бэлдмэл, хүнсний бүтээгдэхүүн, инновацийн дэд бүтэц, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж байна. Үзэсгэлэн Улаанбаатар чуулгын байранд энэ сарын 11-12-нд гарч байна. 
.