Сурагчдаас төлбөр хураамж, хандив авахыг хориглолоо

.