Их дээд сургуулиудын удирдлагын бүрэлдэхүүний чадварыг нэмэгдүүлнэ

.