Инновацийн соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой төр хувийн хэвшлийн хамтын үйл ажиллагааны "Монголын инновацийн 7 хоног" арга хэмжээ эхэллээ

.