ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР


Ерөнхий боловсролын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, сургалтын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсронгуй болгох, салбарын удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулж, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, зөвлөгөө бүх талын дэмжлэг үзүүлэх
Ерөнхий боловсролын газрын дарга
Т.Ням-Очир

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1

Дарга

Т.Ням-Очир

504

262424

nyamochir@mecs.gov.mn

2

Дунд боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн асуудал, зохицуулалт  хариуцсан шинжээч

А.Цолмон

520

318131

tsolmon@mecs.gov.mn

3

Ерөнхий боловсролын чанарын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Дуламсүрэн

520

318131

dulamsuren@mecs.gov.mn

4

Бага боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн асуудал, зохицуулалт  хариуцсан шинжээч

Ц.Чимэдлхам

507

267131

chimedlkham@mecs.gov.mn

5

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын бүтэц, удирдлагын асуудал хариуцсан шинжээч

Д.Наранзул

507

267131

naranzul@mecs.gov.mn

6

Албан бус боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Энхбаяр

507

267131

enkhbayar.kh@mecs.gov.mn

7

Ерөнхий боловсролын салбарын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Болормаа

507

267131

bolormaa@mecs.gov.mn

8

Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, орчны аюулгүй байдлын стандарт, хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

П.Наранжаргал

507

267131

naranjargal@mecs.gov.mn

9

Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Л.Отгонсүрэн

507

267131

otgonsuren@mecs.gov.mn

.