ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг
1.       Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчТ.Ням-Очир 504 262424  Nyamochir@mecs.gov.mn
2.       Ерөнхий боловсролын хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 
А.Цолмон 408 260367  Tsolmon@mecs.gov.mn
3.       Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага,
хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 
П. Уранчимэг  Uranchimeg@mecs.gov.mn
4.       Тэгш хамруулан суралцуулах боловсролын бодлого,
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Батцэцэг  Battsetseg@mecs.gov.mn
5.       Сургуулийн хоол, хүнсний хангамж,
орчны аюулгүй байдлын бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 
Б. Дуламханд  Dulamkhand@mecs.gov.mn
6.       Бага боловсролын стандарт, хөтөлбөр,
арга зүйн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Ж.Мягмар 405 260721  Myagmar@mecs.gov.mn
7.       Ерөнхий боловсролын чанарын үнэлгээний бодлого,
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Ч.Ганцэцэг  Gantsetsegch@mecs.gov.mn
8.       Суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт, хөтөлбөр,
арга зүйн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Ц. Чимэдлхам 516-5 315403  Chimedkham@mecs.gov.mn
9.       Насан туршийн боловсролын бодлого,
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Алтанцэцэг 508 260613  Altantsetseg@mecs.gov.mn
10.     Сургалтын орчин, сурах бичиг, 
хэрэглэгдэхүүний бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Р.Балжинням 516-1 323224  Baljinnyam@mecs.gov.mn
11.     Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын бодлого,
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 
Б.Дуламсүрэн  Dulamsuren@mecs.gov.mn
12.     Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний  бодлого,
 төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ажилтан 
П.Наранжаргал 516-3 318131  
.