Румын Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн Магистр, Докторын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн жагсаалт

Тэнцсэн

20180402

20180409

 

Нөөцөнд

20180405

20180406

.