Румын Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн бакалаврын бичгийн сонгон шалгаруулалтад оролцсон иргэдийн дүн

Тэнцсэн иргэд 4-р сарын 30-ны 10:00 цагт БСШУСЯ-ны 507 тоотод ирнэ үү..