Хуулийн хэлтэс

Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг
1.       Дарга 
2.       Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын  эрх зүйн зохицуулалт, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, нууцын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батдорж408260367Batdorj@mecs.gov.mn
3.       Ерөнхий боловсролын салбарын болон худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнгөнбагана 421 260728 Mungunbagana@mecs.gov.mn
4.       Дээд боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын эрх зүйн зохицуулалт, эрх зүйн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Өнөржаргал408260367Unurjargal@mecs.gov.mn
5.       Яамны дотоод болон соёл, биеийн тамирын салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн С.Батцэцэг 408260367Battsetseg.s@mecs.gov.mn
.