ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг
1.       Дарга З.Энхболд 404 264247 Enkhbold@mecs.gov.mn
2.       Дотоод аудитор Д.Сэлэнгэ 214 266588 Selenge.d@mecs.gov.mn
3.       Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Доржхуяг  Dorjkhuyag@mecs.gov.mn
4.       Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Батгэрэл Batgerel@mecs.gov.mn
5.       Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Батбаяр Batbayar.ch@mecs.gov.mn
6.       Дотоод аудитор М.Мажигсүрэн 213 263855 Majigsuren@mecs.gov.mn
7.       Дотоод аудитор Р.Алтантуяа Altantuya.r@mecs.gov.mn
.