САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг
1.       Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчХ.Галсанхүү 413 323284  Galsankhuu@mecs.gov.mn
2.       Нэгдсэн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч,
салбарын арга хэмжээний төсвийн бодлого,
төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Х.Ганцэцэг 402 260657  Gantsetseg@mecs.gov.mn
3.       Нэгдсэн төсөв, боловсрол, соёлын газар,
хэлтсийн  төсвийн бодлого, төлөвлөлт,
зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Ж.Ганбаатар 403 263495  Ganbaatar@mecs.gov.mn
4.       Дээд боловсрол, соёлын салбарын
төсвийн бодлого, төлөвлөлт,
зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Ж. Отгонбат  Otgonbat@mecs.gov.mn
5.       Ерөнхий боловсролын төсвийн бодлого,
төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
А.Мөнх-Оргил Munkhorgil@mecs.gov.mn 
6.       Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын
төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт,
шилэн дансны хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Дэнсмаа 106 266131 Densmaa@mecs.gov.mn 
7.       Харьяа байгууллага, тусгай сангийн
төсвийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 
Ү.Дэлгэрмаа Delgermaa@mecs.gov.mn 
8.       Төрийн сангийн төлбөр тооцоо,
ерөнхий баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Ж.Цэрэннадмид 109а 260729  Tserennadmid@mecs.gov.mn
9.       Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци,
биеийн тамир, спортын салбарын төсвийн бодлого,
төлөвлөлт зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 
Т.Билэг-Өрнөх Bilegurnukh@mecs.gov.mn 
10.     Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн С. Амартүвшин 109б Otgonsuren.a@mecs.gov.mn    
11.     Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн  Б. Үзмээ  Uzmee@mecs.gov.mn
.