Гадаад хамтын ажиллагааны газар

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Салбарын болон яамны гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг уялдуулан зохицуулах олон улсын хурал, уулзалт зохион байгуулах, Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн бодлого, төсвийн хэрэгжилт, хяналт зохицуулалтыг хангах

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Д.Гарди

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Д.Гарди

415

262916

gardi@mecs.gov.mn

2

Шинжлэх ухааны салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, ёслол, протокол хариуцсан мэргэжилтэн

П.Содгэрэл

421

260728

sodgerel@mecs.gov.mn

3

Боловсролын салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

О.Оюунбилэг

421

260728

oyunbilegoirov@mecs.gov.mn

4

Соёл, биеийн тамир, спортын салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Энхбаяр

212

enkhbayar@mecs.gov.mn

5

Гадаадад, гадаадаас суралцах оюутны бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Болор

212

bolor@mecs.gov.mn

6

Гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн зохицуулалт, нэгдсэн тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Алтанбилэг

408

260367

altanbileg@mecs.gov.mn

.