БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг
1.       Газрын дарга   Э.Мөнхбилэг419266295 Munkhbileg@mecs.gov.mn
2.       Спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн О.Гэрэл 210 267791  Gerel@mecs.gov.mn
3.       Биеийн тамирын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг  Tungalag@mecs.gov.mn
4.       Биеийн тамир, спортын салбарын хүний
нөөцийн бодлого, тэмцээн, наадмын төлөвлөлт
хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Эрдэнэсүрэн  Erdenesuren.d@mecs.gov.mn
5.       Спортын эрдэм шинжилгээ, судалгаа,
үндэсний спортын бодлого, төлөвлөлт
хариуцсан мэргэжилтэн
С.Мөнх-Эрдэнэ  Munkherdene@mecs.gov.mn
.