БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Биеийн тамир, спортын бодлогын зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Биеийн тамир, спортын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм, болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, салбарын удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулж, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх.

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, эрүүл идэвхтэй амьдрах соёлыг нийгэмд төлөвшүүлэх, улсын болон олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах спортын тэмцээн, арга хэмжээг төлөвлөх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, дэмжлэг үзүүлэх.

Биеийн тамир, спортын бодлогын зохицуулалтын
газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Э.Мөнхбилэг


Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Э.Мөнхбилэг

419

266295

Munkhbileg@mecs.gov.mn

2

Биеийн тамир, спортын бодлогын нэгдсэн зохицуулалтын асуудал хариуцсан шинжээч

С.Мөнх-Эрдэнэ

210

267791

Munkherdene@mecs.gov.mn

3

Биеийн тамирын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ж.Тунгалаг

210

267791

Tungalag@mecs.gov.mn

4

Спортын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, үндэсний спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Энхтуяа

210

267791

enkhtuya@mecs.gov.mn

5

Биеийн тамир, спортын салбарын хүний нөөцийн асуудал, тэмцээн, наадмын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Эрдэнэсүрэн

210

267791

Erdenesuren.d@mecs.gov.mn

.