ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

Шинжлэх ухаан, технологийн газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Шинжлэх ухааны бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, салбарын удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулж, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, зөвлөгөө, бүх төрлийн дэмжлэг үзүүлэх

Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
С.Мөнхбат

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1.

Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

С.Мөнхбат

513

260724

Munkhbat@mecs.gov.mn

2.

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт  хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Лхагвадорж

503

260325

Lkhagvadorj@mecs.gov.mn

3.

Улсын захиалгат төсөл,  салбарын байгууллагын хөгжлийн бодлого, хэрэгжилт  хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Оюунцэцэг

503

260325

Oyuntsetseg@mecs.gov.mn

4.

Монгол судлал, археологи, палентологийн хайгуул, малтлага, судалгааны бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Уранзул

503

260325

Uranzul@mecs.gov.mn

5.

Суурь судалгааны төслийн  бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Баттогтох

503

260325

Battogtokh@mecs.gov.mn

6.

Инновацийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Намчинсүрэн

501

263181

Namchinsuren@mecs.gov.mn

7.

Салбарын хүний нөөц, тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Гульфира

501

263181

Gulfira@mecs.gov.mn

8.

Оюуны өмчийн харилцаа, салбарын түншлэлийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Б. Бат-Эрдэнэ

501

263181

Baterdene@mecs.gov.mn

 

.