ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1.

Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

С.Мөнхбат

513

260724

Munkhbat@mecs.gov.mn

2.

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт  хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Лхагвадорж

503

260325

Lkhagvadorj@mecs.gov.mn

3.

Улсын захиалгат төсөл,  салбарын байгууллагын хөгжлийн бодлого, хэрэгжилт  хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Оюунцэцэг

503

260325

Oyuntsetseg@mecs.gov.mn

4.

Монгол судлал, археологи, палентологийн хайгуул, малтлага, судалгааны бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Уранзул

503

260325

Uranzul@mecs.gov.mn

5.

Суурь судалгааны төслийн  бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Баттогтох

503

260325

Battogtokh@mecs.gov.mn

6.

Инновацийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Намчинсүрэн

501

263181

Namchinsuren@mecs.gov.mn

7.

Салбарын хүний нөөц, тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Гульфира

501

263181

Gulfira@mecs.gov.mn

8.

Оюуны өмчийн харилцаа, салбарын түншлэлийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Б. Бат-Эрдэнэ

501

263181

Baterdene@mecs.gov.mn

 

.