ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаалНэрӨрөөний дугаарУтасны дугаарИ-мэйл хаяг
1 Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч  Д.Одгэрэл 513 260816 Odgerel@mecs.gov.mn
2Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт  хариуцсан мэргэжилтэнБ.Лхагвадорж503260325
Lkhagvadorj@mecs.gov.mn
3 Улсын захиалгат төсөл,  салбарын байгууллагын хөгжлийн бодлого, хэрэгжилт  хариуцсан мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэг 503 260325 Oyuntsetseg@mecs.gov.mn
4 Монгол судлал, археологи, палентологийн хайгуул, малтлага, судалгааны бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн М.Уранзул  503  260325 Uranzul@mecs.gov.mn
5 Суурь судалгааны төслийн  бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн  Д.Баттогтох  503  260325 Battogtokh@mecs.gov.mn
6 Инновацийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Намчинсүрэн 501 263181 Namchinsuren@mecs.gov.mn
7 Салбарын хүний нөөц, тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн  М.Гульфира Gulfira@mecs.gov.mn
8 Оюуны өмчийн харилцаа, салбарын түншлэлийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б. Бат-Эрдэнэ 501 263181 Baterdene@mecs.gov.mn
.