СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг
1.       Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчБ.Сэргэлэн 417 260724 Sergelen@mecs.gov.mn 
2.       Соёл, урлагийн салбарын хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
З.Баянзул 107 260298  Bayanzul@mecs.gov.mn
3.       Соёлын байгууллага, хүний нөөц,
соёл судлалын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 
Б.Баяраа   Bayaraa@mecs.gov.mn
4.       Соёлын үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Ичинноров 117 262467  Ichinnorov@mecs.gov.mn
5.       Соёлын биет өвийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Даваацэрэн  Davaatseren@mecs.gov.mn
6.       Соёлын биет бус өвийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ичинхорлоо      Ichinkhorloo@mecs.gov.mn
.