СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОДЛОГЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Соёл урлагийн газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Соёл урлагийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм, болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, салбарын удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулж, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх.

Соёлын өвийн хамгаалал, ном хэвлэл, соёлын үйлдвэрлэлийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх.


Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
Б.Сэргэлэн

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Сэргэлэн

417

260724

sergelen@mecs.gov.mn

2

Соёл, урлагийн салбарын бодлогын зохицуулалт, соёлын хөдлөх өвийн асуудал хариуцсан шинжээч

Б.Даваацэрэн

116

266428

davaatseren@mecs.gov.mn

3

Соёлын биет бус өв, үл хөдлөх өвийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Ичинхорлоо

116

266428

ichinkhorloo.g@mecs.gov.mn

4

Соёл судлал, салбарын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Баяраа

107

260298

bayaraa.b@mecs.gov.mn

5

Соёлын үйлдвэрлэл, түншлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

З.Соёлмаа

107

260298

soyolmaa@mecs.gov.mn

6

Соёл, урлагийн байгууллага, уран бүтээлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

 

113

.