СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаалНэрӨрөөний дугаарУтасны дугаарИ-мэйл хаяг
1.      Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчГ.Дуламжав406266752 Dulamjav@mecs.gov.mn
2.      Сургуулийн өмнөх боловсролын хөгжлийн бодлого,төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Л.Отгонсүрэн420263284 Otgonsuren@mecs.gov.mn
3.      Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, 
хүний нөөц, чанарын үнэлгээний бодлого, 
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Амирда 
4.      Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, 
стандарт, хөтөлбөрийн бодлого, 
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Оюунбат Oyunbat@mecs.gov.mn
5.      Хүүхдийн хөгжил,  төлөвшил, 
хамгааллын бодлого, хэрэгжилт хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн 
С.Болормаа     Bolormaa@mecs.gov.mn
.