ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Г.Батнэмэх

508

260613

batnemekh@mecs.gov.mn

2

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бүтэц, тогтолцоо, хөгжлийн асуудал хариуцсан шинжээч

Д.Батцэцэг

505

263449

battsetseg@mecs.gov.mn

3

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, чанарын үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Батсэлэм

505

263449

batselem@mecs.gov.mn

4

Дээд боловсролын салбарын хүний нөөц, оюутны хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Туяасайхан

505

263449

tuyasaikhan@mecs.gov.mn

5

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын зөвшөөрөл, магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Ш.Цэндболд

505

263449

tsendbold@mecs.gov.mn

.