ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1.

Дарга

502

263646

2.

Дээд боловсролын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Баяр

508

260613

bayar@mecs.gov.mn

3.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бүртгэл, орчны бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Батнэмэх

505

263449

batnemekh@mecs.gov.mn

4.

Дээд  боловсролын  сургалтын  байгууллагын  эрдэм шинжилгээ, судалгаа, түншлэлийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Батцэцэг

505

263449

battsetseg@mecs.gov.mn

5.

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, чанарын баталгаажуулалтын бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М. Энхээ

505

263449

enkhee@mecs.gov.mn

6.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага, хүний нөөц, оюутны хөгжлийн бодлого, хэрэгжилт мэргэжилтэн

О.Янжмаа

505

263449

Yanjmaa@mecs.gov.mn

.