МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛЫГ 2006-2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монголын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөөний бүрэн эхийг доорхи холбоосоос татаж авна уу


   
Төлөвлөгөөний линк устсан байна
       1. Мастер төлөвлөгөө (Bytes)  /Монгол хувилбар/

       2. Master plan (Bytes)  /English version/

.