ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн докторант Ханжарбай овогтой Мырзабек "Баян-Өлгий аймгийн байгалийн чацарганы тархалт, нөөц, нутгийн хэлбэрүүдийг судалсан дүн" сэдвээр Хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн 10 цагаас ХААИС-ийн Магистр, докторын сургуулийн хурлын танхимд болно. 

 


.