БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Цэдэвсүрэн удирдлагын шуурхай хуралдаанаа хуралдууллаа.

Сайдаас Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө, Засгийн газрын дөрвөн жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөөний төслийн боловсруулалтыг яаравчлах үүрэг өгөгдлөө. Хөтөлбөр төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахдаа багшийн ажлын үнэлэмжийг илүү бодитоор сайжруулах, сургалтын хөтөлбөр тогтвортой байх, чанарын асуудал, шинжлэх ухааны судалгааны хэрэгцээг зөв тогтоох, дэмжихэд анхаарч ажиллах талаар чиглэл өглөө.
.