Бүгд Найрамдах Куба Улсын Засгийн газрын 2020/2021 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийг зарлаж байна

Бүгд Найрамдах Куба Улсын Засгийн газрын 2020/2021 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын дүнг зарлаж байна 

Код

Овог

202101

Тэнцээгүй

202102

Тэнцээгүй

202103

Тэнцээгүй

202104

Тэнцээгүй

202105

Нөөц

202106

Тэнцээгүй

202107

Тэнцээгүй

202108

Тэнцээгүй

202109

Тэнцээгүй

202110

Тэнцээгүй

202111

Тэнцээгүй

202112

Тэнцээгүй

202113

Тэнцсэн

202114

Тэнцээгүй

202115

Тэнцээгүй

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ

.