БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГАДААДАД МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ СУРАЛЦУУЛНА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Боловсролын зээлийн сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай” 70 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл олгох журам”-ын дагуу 2020-2021 оны хичээлийн жилээс Гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр магистр, докторын зэргийн  сургалтад Боловсролын зээлийн сангийн зээлийн санхүүжилтээр суралцуулах иргэдийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.

Суралцуулах мэргэжлийн чиглэл

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 70 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр суралцуулна.

https://www.legalinfo.mn/annex/details/10888?lawid=15219


Тавигдах шаардлага

- Зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу бакалавр (магистрантурт өргөдөл гаргагч), магистр (докторантурт өргөдөл гаргагч)-аас доошгүй боловсролын зэрэгтэй

- Бакалаврын дипломын сурлагын голч дүн нь 3.2 ба түүнээс дээш

- Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан

- Магистрт 35 хүртэлх насны, Докторт 45 хүртэлх насны Монгол Улсын иргэн байх

- Судалгаа шинжилгээний ажлын туршлагатай

- Тухайн суралцах сургуулийн сургалтын гадаад хэлний шаардлагыг бүрэн хангасан

- Гадаад улсын нэр хүндтэй шилдэг их сургуулийн магистрантур, докторантурын үндсэн сургалтад дээр дурдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу шууд суралцахаар элссэн, эсвэл суралцах албан ёсны урилга авсан,

- Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Сонгодог урлагийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд Болгар, Итали, Франц зэрэг улсад сонгодог урлагийн чиглэлээр магистрантур, докторантурын үндсэн сургалтад суралцах эрх авсан иргэн бүртгүүлэн оролцох эрхтэй.

- Өмнө Сургалтын төрийн сангийн зээл, тэтгэлгээр гадаад оронд бакалавр, магистрт сурсан иргэнд дараагийн шатны сургалтын тэтгэлэг олгохгүй.

Энэхүү шалгаруулалтад хамрагдах гадаадын шилдэг их сургуулийн нэрстэй дараах холбоосоор орж танилцана уу:

World University Rankings https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Shanghai Rankings: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1.    Бүрэн, зөв бөглөсөн Цахим өргөдөл; https://scholarship.esis.edu.mn/ холбоосоор хандаж цахим өргөдөл бөглөнө

2.    Гадаад паспортын хуулбар /4 –өөс дээш жилийн хүчинтэй байх/

3.    Магистрантур, докторантурын үндсэн сургалтад зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу жагсаалтад орсон сургуульд шууд суралцахаар элсүүлсэн тухай сургуулийн албан захидлын хуулбар, эсвэл суралцаж байгаа тухай  албан захидлын баталгаажсан хуулбар

4.    Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт /зөвхөн докторантурт суралцах өргөдөлд гаргагчдад хамааралтай. Сурталчилгааны чанартай бүтээлийг эрдэм шинжилгээний бүтээлд хамааруулахгүй.

5.    Тодорхойлолт

а/ Суралцах бэлтгэл, судалгаа, шинжилгээний ажлын туршлага, зан төлөвийн онцлогийг тодорхойлсон удирдагч, багш, эрдэмтний тодорхойлолт /2 удирдагч, багш, эрдэмтэн/

б/ Ажиллаж байгаа эсвэл ажиллаж байсан байгууллагын даргаас өгсөн ажил, зан байдлын талаарх тодорхойлолт

6.    Бакалавр /магистрантурт өргөдөл гаргах бол/, бакалавр болон магистр /докторантурт өргөдөл гаргах бол/-ийн диплом, дүнгийн жагсаалтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар 

7.    Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

8.    Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

9.    Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт өгсөн тухай баримт /зөвхөн IELTS, IBT TOEFL/

10. Суралцах зорилго, мэргэжил, сургуулиа сонгосон байдал, суралцах тухай болон төгсөөд хийх ажлын төсөөлөл зэргийг илэрхийлсэн эссэ (эссэ 2 нүүрнээс хэтрэхгүй, times new roman 12 бичигдсэн байх, монгол ба тухайн суралцах орны хэл дээр);

11. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хураамж 25000 төгрөгийг төлсөн баримт

Бүртгэлийн хураамж 25000 төгрөгийг Төрийн сан дахь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны 100900015003 тоот дансанд тушаана. Хураамж төлсөн баримтад бүртгүүлэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, гүйлгээний утга буюу ямар тэтгэлэгт бүртгүүлэх тухай (БЗС, магистр эсвэл доктор) мэдээллийг заавал оруулах шаардлагатай.

Та цахим өргөдлийг бөглөж илгээсэн эсэхээс үл хамааран бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй тул та сонгон шалгаруулалтад тавигдах шаардлагыг сайтар судалсны дараа төлбөрийг дансанд тушаахыг анхаарна уу.

Бүртгэл

2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний 15.00-аас 07 дугаар сарын 20-ны 12.00 цагийн хооронд https://scholarship.esis.edu.mn/ холбоосоор хандан, хэрэглэгчийн эрх үүсгэн нэвтэрч, цахим өргөдлийг бөглөх, илгээх гарын авлагатай танилцан, өргөдлийг бөглөж илгээнэ. Өргөдөлд дээр дурдсан баримт бичиг тус бүрийг PDF /1 файлын хэмжээ 5Mb-аас ихгүй байх/ хэлбэрээр “баримт бичиг” хэсэгт хавсаргана.

Ерөнхий шаардлага:

1.    Баримт бичиг тус бүрийг 1 PDF, цаасны хэмжээ А4 /5Mb дотор багтаах/ болгон баримт бичгийн монгол нэрээр нэрлэсэн байх

2.    Баримт бичиг цэвэрхэн хуулбарлагдсан, үг үсэг бүр уншигдахуйц байх

3.    Боловсролын баримт бичиг монгол хэл дээр биш бол нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг бол монгол хэл дээрх албан ёсны нотариатаар баталгаажуулсан орчуулгыг хамт хавсаргах

4.    Биечлэн ярилцлагад орох иргэн бүрдүүлсэн баримт бичгийн эх хувийг ярилцлагад орохдоо заавал авч ирнэ.

5.    Цахимаар ярилцлагад орох буюу гадаадад суралцаж буй иргэн

- гадаад паспортын хуулбар (гадаад паспортын нүүр хуудас, хүчинтэй хугацааг харуулсан нүүр, тухайн оронд оршин сууж буй визтэй хуудас, нэвтрэн орсон тамга 1 PDF болгох)

- бүтэн улирал суралцсан бол тухайн сургуульд суралцаж буй сурлагын амжилтыг батлах дүнгийн хуулбарыг хавсаргах

Жич: Онлайн бүртгэлийн хугацаа дуусахаас өмнө Бүртгүүлсэн материалаа ИЛГЭЭХ товчин дээр дарж баталгаажуулахыг анхаарна уу (илгээх товчийг дарснаар танд и-майл хаягаар хариу ирэх болно)

Бүртгэлийн хугацаа дуусахаас өмнөх өдрүүдэд системийн ачаалал ихэсдэг тул та зохицуулалтаа оновчтой хийхийг зөвлөж байна. Бүртгэлийн системтэй холбоотой асуултыг зарлал гарснаас хойш 14.00-17.00 цагт 7577-8080 дугаараас авна уу.

Сонгон шалгаруулалт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас томилсон их сургууль, эрдэм шинжилгээний болон мэргэжлийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн шалгалтын комисс нь шалгаруулалтыг баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, ярилцлага хийх хэлбэрээр тус тус зохион байгуулна.

Сонгон шалгаруулалтын хугацааг 2020 оны 07 дугаар сарын 24–ний дотор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны ВЭБ САЙТААР /Гадаадад суралцах цэсэд/ мэдэгдэнэ.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ

УТАС: 51-260726


.