ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн докторант Б.Баярсайхан нь “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийг эдийн засгийн түншлэлээр дэмжих нь” сэдвээр Төрийн удирдлагын доктор /Ph.D./-ын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 11:00 цагт Удирдлагын академийн Төрийн албан хаагчдын сургалт, зөвлөгөөний төв (хичээлийн Б байр)-ийн хурлын танхимд эхэлнэ.

Докторын зэрэг горилж буй ажилтай МУИС болон Удирдлагын академийн номын санд танилцаж болно.

 Төрийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.