ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Ванягийн Пүрэвбаасан " хил хамгаалах байгууллагын цэргийн албаны аюулгүй байдлыг хангах арга зам" сэдвээр, докторант Бираагийн Одонгэрэл "Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага" сэдвээр тус тус докторын зэрэг хамгаална.

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн  докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020 оны 06 сарын 26ны өдрийн 14:00цагт их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн "Соёмбот" танхимд болно.

Диссертац, түүний хураангуйтай Дотоод хэргийн их сургуулийн  төв номын санд танилцах боломжтой.

Дотоод хэргийн их сургууль

.