ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Бөөр судлалын тэнхимийн докторант Эвсанаа овогтой Байгалмаа “Гемодиализ эмчилгээтэй холбоотой гарах зарим хүндрэлийг судалсан нь” сэдэвт бүтээлээр Анагаах ухааны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2020 оны 6 сарын 15-нд 13:00 цагт болно.

.