ҮДИЙН ЦАЙНААС ҮДИЙН ХООЛ РУУ

Хүүхэд хамгааллыг сайжруулах нэн тэргүүний алхмуудын нэг бол Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн үдийн цай, хоолны зардлыг нэмэгдүүлж, чанартай хоол хүнсээр үйлчлэх явдал юм

.