ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ ТАСРАЛТГҮЙ БОЛОВСРОЛ

Шинэ төрлийн коронавирус (COVID 19)-ийн халдвараас шалтгаалж, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Монголын телевизүүдийн холбоо хамтран Теле хичээлийг амжилттай зохион байгууллаа. 

Өнгөрсөн дөрвөн сарын хугацаанд цэцэрлэг, ерөнхий боловсрол, насан туршийн боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсрол, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад зориулсан нийт 4773 цагийн 82355 минутын теле хичээлийг монгол, казах, тува, дохионы хэлээр багш, суралцагч, эцэг эхчүүддээ амжилттай, үр дүнтэй хүргэлээ.  

.