БАГШИЙН АЖЛЫН АЧААЛЛЫГ БУУРУУЛАХ ШИЙДВЭРҮҮДИЙГ ГАРГАЛАА

Улс орны хөгжил иргэдийн боловсролоосоо шууд хамааралтай бол иргэдийн боловсрол багшаас шууд хамааралтай. Иймээс эрдэмт багшийн үйл хэрэг гэдэг улс орны ирээдүйн төлөөх үйлс юм.

.