ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ ШИНЭ ХУУДСУУД НЭЭЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газраас “Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого”-ыг 2017 онд, “Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого”-ыг 2018 онд тус тус баталж, хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас Инновацийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг  санаачлан боловсруулж, 2019 онд Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа. Мөн Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль болон Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн барьсан. 

.