ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн докторант Нарсын Дорноо (Daorina) “Уйгурын ханын зургийн дүрслэл, соёл сэтгэлгээ” сэдвээр 2020 оны 06-р сарын 10-ны 11-цагт СУИС-ийн Эрдмийн өргөө /222 тоот/-нд Урлаг судлалын ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална.

Уг диссертацитай Улсын төв номын санд танилцаж болно.

СОЁЛ УРЛАГ СУДЛАЛААР ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

.