​ХАМАГ БҮХЭН САЙХАН БОЛНО...

COVID-19 цар тахлын хөл хорио, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед соёл, урлагийн байгууллагууд үүссэн нөхцөл байдалтай уялдуулан төлөвлөгөөнд туссан арга хэмжээний биелэлтийг хангах, хуримтлагдсан асуудлаа шат дараатай шийдвэрлэх, барилга байгууламжид хэсэгчилсэн засвар үйлчилгээ хийх, хамтын ажиллагааны шинэ боломжуудыг эрэлхийлэх, зарим бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр олон нийтэд сурталчлах зэргээр сорилтыг боломж болгон ажиллаж байна.

.