"МОНГОЛ ЁС, ХҮМҮҮЖИЛ" ХИЧЭЭЛИЙГ ЗААВАЛ СУДАЛНА

Орчин цагийн боловсролын түүхэнд анх удаа ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангийн сурагчид “Монгол ёс, хүмүүжил“ хичээлийг судалж эхэллээ.

Энэ хичээлийн зорилго нь сурагчдыг зөв хүмүүжил төлөвшилтэй, ёс суртахуунтай монгол хүн болгож төлөвшүүлэхэд оршино. Орчин үед олон улсад боловсрол бол хүүхдийн зөв хүмүүжил төлөвшил мөн гэж үзэж байна. 

.