Докторын зэрэг хамгаална

АШУҮИС-ийн Бичил амь судлалын тэнхимийн докторант Бямбаа овогтой Отгонжаргал “Жирэмсэн эх нярайд эмгэгтөрөгч бичил биетний агууламж, ген хэв шинжийг тодорхойлсон дүн” сэдэвт бүтээлээр Бичил амь судлал чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2020 оны 06 сарын 11–нд 11.00 цагт болно.


.