ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Жамбалын Цогтсугарын “Нийгмийн аюулгүй байдалд архидалтын үзүүлж буй нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүдээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

 

БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН АЖИЛ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

 

.