ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор  (Ph.D.) Жанчиг овогтой Нарангэрэл нь “Нүүрсний гидрогенжүүлэлт ба нийлэг нефтийн гидроболовсруулалтын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр химийн шинжлэх ухааны докторын (Sc.D.) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдрийн 14.00 цагт ШУА-ийн Тэргүүлэгчдийн газрын хурлын танхимд болно.

ХИМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНААР ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ 

.