ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗАР

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн жил бүрийн төсвийн төлөвлөлтийг оновчтой боловсруулах, хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах;

Салбарын хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төсөхэрэгжүүлэх, худалдан авалтыг зохино байгуулах, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн цахим сан бүрдүүлэх, хөгжүүлэх, шинжилгээ хийх, мэдээллээр хангах.
Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн газрын дарга
Ч.Энх-Амгалан


Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасний дугаар

И-мэйл хаяг

1

Дарга

Ч.Энх-Амгалан

526

318700

enkhamgalan@mecs.gov.mn

2

Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн баталгаажуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

С.Жамъяндорж

524

jamiyandorj@mecs.gov.mn

3

Салбарын их засвар, худалдан авалт, түүний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Ганбат

523

70120939

ganbat@mecs.gov.mn

4

Ерөнхий боловсролын байгууллагын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбулаг

423

erdenebulag@mecs.gov.mn

5

Сургуулийн өмнөх болон дээд боловсролын байгууллагын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Л.Отгонжаргал

422

313006

otgonjargal@mecs.gov.mn

6

Шинжлэх ухаан, соёл, спортын байгууллагын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Батболд

422

313006

batbold@mecs.gov.mn

7

Ерөнхий боловсрол, соёлын байгууллагын техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Золзаяа

525

77120940

zolzaya@mecs.gov.mn

8

Сургуулийн өмнөх боловсрол, спорт, шинжлэх ухааны байгууллагын техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Сумъяа

525

77120940

sumiya@mecs.gov.mn

.