Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газар

Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Боловсрол, соёл, урлаг, шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, биеийн тамир, спортын салбарын хөгжлийн дунд, урт хугацааны бодлогын чиг хандлагыг тодорхойлох, түүнд нийцсэн хөрөнгө оруулалт, төсвийн хэрэгцээний шинжилгээ хийх, төсөл боловсруулах, батлуулах

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангаж, нэгдсэн төлөвлөлт хийх, удирдамжаар хангах, хуулийн төсөл боловсруулах, батлуулах,

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт гадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжих дунд, урт хугацааны төсөл боловсруулах,  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын статистикийн мэдээлэл нэгтгэх, боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах, үйл ажиллагааг цахимжуулах.

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасний дугаар

И-мэйл хаяг

1

Дарга

Ж.Ганбаатар

409

266294

ganbaatar@mecs.gov.mn

2

Яамны стратеги болон салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

Ю.Алтантуяа

214

266588

altantuya@mecs.gov.mn

3

Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Б.Бадамжав

214

266588

badamjav@mecs.gov.mn

4

Суурь, бүрэн дунд боловсролын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Ц.Бумангэрэл

214

266588

bumangerel@mecs.gov.mn

5

Дээд болон насан туршийн боловсролын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Д.Баяр

215

267445

bayar@mecs.gov.mn

6

Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Б.Лхагвадорж

215

267445

lkhagvadorj@mecs.gov.mn

7

Соёл, урлагийн салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

З.Баянзул

213

263855

bayanzul@mecs.gov.mn

8

Биеийн тамир, спортын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

О.Гэрэл

213

263855

gerel@mecs.gov.mn

9

Салбарын эдийн засаг, төсвийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

214

266588

10

Салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Т.Амартүвшин

214

266588

Amartuvshin@mecs.gov.mn

11

Бодлогын баримт бичгийн гүйцэтгэлийн тайлагналт, шинжилгээ хариуцсан шинжээч

Б.Доржхуяг

214

266588

dorjkhuyag@mecs.gov.mn

.