ДҮГНЭХ ЦАГ-2

Дээд боловсролын салбарт 2016-2020 онд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлуудыг ДҮГНЭХ ЦАГ нэвтрүүлэг онцолж байна.

.