Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант М.Ванчигмаагийн "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэл" сэдэвт докторын зэрэг горилсон диссертацийн хамгаалалт 2020 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн "Соёмбо" танхимд болно. диссертац, түүний хураангуйтай Дотоод хэргийн их сургуулийн Төв номын санд танилцах боломжтой. 

Дотоод хэргийн их сургуулийн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.