ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн Инженер технологийн сургуулийн докторант Жанцанпүрэвийн Эрдэнэдалай “Жижиг үрт тосны ургамал тариалах үрлүүрийн үрлэх аппаратын хийцийн параметрийг үндэслэх”  сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 03-р сарын 06ы өдрийн 16:00 цагаас ХААИС-ийн Захиргааны төв байрны 403 тоот хурлын танхимд болно. 

  Механик инженерийн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.