Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Авирмэдийн Түмэнбаяр “Нүүрсний хийжүүлэлтийн процессын параметрийн оновчтой утгыг тодорхойлох” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 13 цагт ШУТИС-ийн Т-207 тоот өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТИС-ийн Төв номын сангаас танилцана уу.

Эрчим хүчний докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.