БСШУСЯ: Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт 2019 онд

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлуудыг танилцуулж байна. 


.