ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн ХСЭС-ийн докторант Нямсүрэн овогтой Хосбаяр “A Study on Semantic and Pragmatic Features of English Euphemisms (in case of “New York Times” and “Washington Post” daily press)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 02-р сарын 13-ны өдөр 16:00 цагаас Эрдмийн ордны 501 тоотод болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

.