Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Биологийн тэнхимийн докторант Г. Эрдэнэбаясгалан “Биотопын үнэлгээнд тулгуурлан байгаль орчны хохирол тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал  2020 оны 01  дүгээр сарын  17-ны өдрийн 13 цагт МУИС-ийн Номын сангийн 502 тоот өрөөнд болно.

Биологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.